Vijesti

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 18. sjednicu Vijeća

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
T1 – Izvješće o radu Gradonačelnika

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „PRIGORJE“ za projekt opremanja dječjeg igrališta u Vrbovcu
T2 – Mjera 2.1.1. – opremanje dječjeg igrališta

3. Izvješće o radu više stručne suradnice za komunalno redarstvo za 2018. godinu
T3 – Izvješće o radu više str. suradnice za komunalno redarstvo

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. g.
T4 – Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada

5. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Poništenje javnog natječaja za prodaju nekretnine

6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini
T6 – Visina prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. g

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2018. godine
T7 – Izvješće – OJ sakupljanje i deponiranje kom. otpada

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
T8 – Don. Zaklj. o prih. Izvješća o izvršenju Programa – kom. djel

9. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023.
T9 – Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom
Izvješće o savjetovanju s javnošću

10. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca

11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T11 – Komunalni doprinos

12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T12 – Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije
Izvješće o savjetovanju s javnošću

13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T13 – Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Vrbovec
b) Plan upisa za pedagošku 2019/2020. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T14 – Davanje preth. sugl. na Pravilnik o upisu i Plan upisa DVV

15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
T15 – Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec

16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

17. Izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica članova/članica Savjeta mladih Grada Vrbovca

18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za:
a) razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
b) imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T18 – Razrješenje te imenovanje mrtvozornika

Zapošljavamo studente

✔️ Grad Vrbovec traži 10 studenta
✔️ Plaća – 3.000,00 kuna neto
✔️ Posao – podjela Rješenja o komunalnoj naknadi (oko 500 Rješenja u roku od tri tjedna, od 30. ožujka do 18. travnja)
✔️ Studenti moraju imati redovan status jer je isplata isključivo preko Studentskog ugovora.
✔️ Prijave mailom na informacije@vrbovec.hr zaključno sa 15. ožujkom 2019.

Pravna klinika u Vrbovcu

U velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca u ponedjeljak, 11. ožujka od 10 do 13 sati održat će se nova Pravna klinika.  Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Fašnik 2019.

Gradskim će ulicama sutra zavladati 500 sudionika 23. vrbovečkog fašnika. Sve je spremno za pravo fašničko ludilo, u organizaciji Turističke zajednice Grada Vrbovca. Dolazak i okupljanje fašničkih skupina i ostalih sudionika povorke počinje u 13 sati kod Ljetne pozornice. Primopredaja ključeva Grada predstavnicima skupina Slobodne fašničke republike počinje u 14 sati, a nakon toga će vesela povorka krenuti ulicama grada na relaciji Ljetna pozornica – Bubanj – Zagrebačka ulica – Ulica Matije Gupca – Trg Petra Zrinskog i ponovno završiti kod Ljetne pozornice. U 16 sati spalit će se Fašnik, glavni krivac za sve naše nedaće te proglasiti tri najkreativnije skupine koje će osvojiti i vrijedne nagrade.

Na 23. vrbovečkom fašniku sudjeluje 14 fašničkih skupina. Folkloraši HKUD-a Petar Zrinski s maskom “Mornari Zrinski”, a veterani KUD-a prikazat će nam “Fašnik naš starinski”. “Dame s kamelijama” Udruge žena Lonjica počastit će nas valcerom, a Udruga “Ružin krug” plesom šuma u izvedbi svojih “Šumskih vila”. Na fašniku sudjeluju i Fašnička udruga “Bumbar” te “Pantomimičari” Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec. Vrbovečka udruga mladih (VUM) dolazi maskirana u bajkovite likove “Malog princa”, a NK Banovo nam dovodi “Limače s loptama”. Na svojim će metlama doletjeti “Vještice” Udruge žena Tučenik, dok će djevojčice Cheerleading kluba Lana oživjeti “Čarobnjaka iz Oza”. Najavljene su i gostujuće skupine: KUD “Preporod” iz Dugog Sela, Fašnička udruga Kobre iz Kutine, Ivančice iz Ivanca i mažoretkinje iz Nedelišća.

U organizaciju vrbovečkog fašnika uključile su se i lokalne udruge. Konjogojska udruga Vrbovec organizira prvo i jedino pokladno jahanje u Zagrebačkoj županiji. Igrači i uprava NK Banovo na štandu osiguravaju hranu i piće za sudionike i građane. Vrbovečke udruge žena, udruga “Pera” i djelatnici Stepinčevog doma iz Cugovca počastit će vas besplatnim krafnama. Na ponudi će se naći i vrbovečka pera, kobasice, fritule, kokice, slatkiši, kuhano vino i još puno toga. Fašniku se pridružuju i moto klub “Easy Riders”, udruga Truckshow te Oldtimer klub Vrbovec. Kako bi se odlična atmosfera nastavila i nakon službenog programa, Vrbovečka udruga mladih u AKC “Garaže” od 21 sat organizira disco tulum pod maskama. Svi su dobrodošli.

Potpore za gospodarstvo za razdoblje 2019.-2021. godina

Javni poziv za 2019. godinu

ZAHTJEV- sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga

ZAHTJEV- sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti

ZAHTJEV- potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama

ZAHTJEV- poduzetnička infrastruktura

ZAHTJEV- sufinanciranje kapitalne potpore za nabavu nove opreme 

ZAHTJEV- komunalni doprinos

ZAHTJEV- komunalna naknada

Skupna izjava

Pravilnik – sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga

Pravilnik – sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti

Pravilnik – potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama

Pravilnik – poduzetnička infrastruktura

Pravilnik – sufinanciranje kapitalne potpore za nabavu nove opreme