Vijesti

KORONAVIRUS – e-PROPUSNICE

NOVO: od 6. travanja 2020. godine ne vrijede obične propusnice, već trebaju biti isključivo e-Propusnice – dakle svi poslodavci, liječnici i ostali koji su izdali obične propusnice moraju svojim zaposlenicima, pacijentima i građanima dati nove e-Propusnice (bez obzira na rok trajanja propusnice)

Pročitajte više

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke stipendiranju učenika i studenata

Početak savjetovanja: 29. svibnja 2024.          Završetak savjetovanja: 28. lipnja 2024.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 29. lipnja 2024. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1 Poziv javnosti
2 Nacrt prijedloga Odluke
3 Obrazloženje
4 Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Početak savjetovanja: 22. svibnja 2024.       Završetak savjetovanja: 21. lipnja 2024.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 22. lipnja 2024. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1 Poziv javnosti
2 Nacrt prijedloga Odluke
3 Obrazloženje
4 Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – 23. sjednica

ZAPISNIK – 21. sj GV
ZAPISNIK – izvanredna, 22. sj GV
ZAPISNIK – Tematska sjednica

1. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju za 2023. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T1 Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2023.

T1 Zaključak-Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2023.

2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju za 2023. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T2 Izvješća o radu i poslovanju zajednica za 2023.

T2 Zaključak-Izvješća o radu i poslovanju zajednica za 2023.

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
T3 God izvještaj o izvršenju Proračuna 1.1. do 31.12.2023.

T3 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 1.1. do 31.12.2023.

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu
T4 Odluka o raspodjeli rezultata za 2023.

T4 Odluka o raspodjeli rezultata za 2023.

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023.
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023.
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023.
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023.
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023.
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023.
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2023.
T5 Izvješća o izvršenju Programa jp za 2023.

T5 Zaključak-Izvješća o izvršenju Programa za 2023.

6. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023.
T6 Izvješće o radu gradonačelnika 7.-12.2023.

T6 Zaključak Izvješće o radu Gradonačelnika 7.-12.2023.

7. Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2023. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo
T7 Izvješće Odbora i Prijedlozi Zaključaka za Vijeće-prijedlog

T7a Zaključak – godišnje nagrade Grada Vrbovca
T7b Zaključak – nagrada životno djelo

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
T8 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

T8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut Osnovne škole Marije Jurić Zagorke
b) Statut Osnovne škole Krunoslava Kutena
c) Statut Narodne knjižnice Vrbovec
T9 Suglasnost – Statut OŠ MJZ, OŠ KK i NKV
Izvješće o savjetovanju s javnošću OŠ KK
Izvješće o savjetovanju s javnošću OŠ MJZ

T9 Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

T10 Izvješće o izvršenju Plana djelovanja 2023.

T10 Zaključak

11. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Gradskog stadiona
T11 Odluka o davanju na korištenje i upravljanje Gradskog stadiona

T11 Odluka o davanju na upravljanje i korištenje Gradskog stadiona

12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za neizgrađeno građevinsko zemljište koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
T12 Odluka o raspisivanju javnog natječaja

T12 Odluka o raspisivanju natječaja za neizgrađeno građevinsko zemljište

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
T13 Odluka – prodaja polj. zemlj. u vl. RH

T13 Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljop. zemljišta u vl. RH na području grada Vrbovca