Proračun

Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu

Prijedlog I. izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu – opći dio – naslovna strana.pdf

Prijedlog I. izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu -opći dio-nastavak.pdf

Prijedlog I. izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu – posebni dio.pdf

Prijedlog izmjena Plana razvojnih programa 2018-2020. godine.pdf

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO- naslovna strana 1.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO – drugi dio.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – POSEBNI DIO.pdf

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018-2020 godine.pdf

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

 

 

Proračun 2017.

Proračun Grada Vrbovca za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – OPĆI DIO.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2017. – 2019. godinu.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2017. godinu – 5. razina.pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu – OPĆI DIO.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu – OPĆI DIO – 2.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu – POSEBNI DIO.pdf

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2017. GODINU – OPĆI DIO – 1.pdf

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2017. GODINU – OPĆI DIO – 2.pdf

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2017. GODINU – POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa 2017-2019.pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf