Proračun

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu

Prijedlog- PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021.g. OPĆI DIO

Prijedlog- PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021.g. POSEBNI DIO

PRP 2021-2023

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g.

Zaključak gradonačelnika

Obavijest o upućivanju prijedloga Proračuna za 2021.-2023.

Obrazloženje proračuna 2021.-2023.