Proračun

Fiskalna odgovornost

Uputa za procjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Procedura – blagajničko poslovanje 

Procedura – putni nalozi

Procedura – stvaranje ugovornih obveza

Procedura – zaprimanje računa

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Pravilnik o naplati prihoda

Upute za proračunske korisnike

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – OPĆI DIO

Prijedlog Proračuna GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – POSEBNI DIO

Prijedlog Plana razvojnih programa 2020. – 2022.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna GV za 2020. g

Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga

Gradonačelnik – upućivanje Prijedloga Proračuna

Gradonačelnik – izmjena Prijedloga Proračuna

Obrazloženje Prijedloga