Vijesti

Zahtjev za sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave

Grad Vrbovec odlučio je sufinancirati predškolski odgoj na području drugih jedinica lokalne samouprave. Roditelji trebaju ispuniti zahtjev iz privitka i s potvrdom upisa djeteta u vrtić te potvrdom prebivališta roditelja i djeteta javiti se u Gradsku upravu Grada Vrbovca, kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje 50% troškova vrtića, a maksimalno do 1000 kuna mjesečno.

Zahtjev za sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave

Krenulo izdavanje potvrda za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Grad Vrbovec će i ove godine sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola i redovnih studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2019./2020. Ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza ostvarivat će se temeljem godišnjih potvrda koje se mogu preuzeti u Službi za opće poslove Grada Vrbovca, soba 42, Trg Petra Zrinskog 9/I, Vrbovec, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Pročitajte više

Izvanredna 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za Izvanrednu, 23. sj. Vijeća

1. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Vrbovca
T1 – Stavljanje izvan snage Odluke o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna UPU grada Vrbovca

2. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T2 – Don. II. izmj. i dop. Prog. JP u predšk. o. i škol. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2019. g

3. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2019/2020.
T3 – Sufinanciranje troškova prog. u ustanovama predšk.o. i obr. u drugim JLS
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o kriterijima za ostv. pr. na suf. troškova prog. u ustanovama predš. o. ..

 

Program mikročipiranja pasa

Grad Vrbovec financirat će vlasnicima pasa troškove mikročipiranja pasa u iznosu od 100,00 kuna (s PDV-om). Pod pojmom mikročipiranje, podrazumijeva se usluga mikročipiranja, trošak mikročipa te trošak putovnice za psa, što pokriva iznos od 100,00 kuna. Pravo na financiranje troškova imaju vlasnici pasa s prebivalištem na području grada Vrbovca. Financiranje se može odobriti samo za mikročipiranje, dok druge troškove (cijepljenje protiv bjesnoće) vlasnik snosi sam. Program je ostvaren uz sufinanciranje Zagrebačke županije.

Javni poziv mikročipiranje

Zahtjev