Vijesti

Potpisana Odluka o sufinanciranju izgradnje ceste u Gornjem Tkalcu

Zamjenik gradonačelnika Robert Đuranec potpisao je Odluku o sufinanciranju izgradnje ceste prema groblju u Gornjem Tkalcu. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odobrilo je Gradu Vrbovcu sredstva u iznosu od 391.000 kuna. Riječ je o cesti koju je Grad projektirao prošle godine, planirana je prijava na EU fondove no mjera nije raspisana pa je odlučeno projekt financirati vlastitim sredstvima uz pomoć nacionalnih fondova.

Ukupna vrijednost radova prošle je godine procijenjena na 1,1 milijun kuna, no zbog rasta cijena taj bi se iznos mogao popeti i do 1,5 milijuna kuna.

Izvanredna 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za Izvanrednu, 21. sj. Vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju:
a) suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) odobrenja Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje dvije nove skupine djece predškolskog odgoja
T1 – Don. Odluke – Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o dav. sugl. na izmj. i dop. Pravilnika o unut. ust. i načinu rada DVV
Odluka o odobrenju Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje novih skupina

2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU-a Grada Vrbovca

3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade Trg Petra Zrinskog 23
T3 – Don. Odluke o dav. na korišt. dijela zgrade TPZ 23
Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade TPZ 23

4. Donošenje Zaključka o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
T4 – Don. Zaklj. o sklap. Dodatka Sporazumu – PRŠI
Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu – PRŠI