Proračun

Proračun 2017.

Proračun Grada Vrbovca za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – OPĆI DIO.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu – POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2017. – 2019. godinu.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2017. godinu – 5. razina.pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu – OPĆI DIO.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu – OPĆI DIO – 2.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu – POSEBNI DIO.pdf

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2017. GODINU – OPĆI DIO – 1.pdf

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2017. GODINU – OPĆI DIO – 2.pdf

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2017. GODINU – POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa 2017-2019.pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

Proračun 2016.

Proračun Grada Vrbovca za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (opći i posebni dio), Plan razvojnih programa za 2016. – 2018. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu. Gore navedeni akti doneseni su na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj 17. prosinca 2015. godine.

Proračun Grada Vrbovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu – opći dio

Proračun Grada Vrbovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu – posebni dio

Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za 2016. – 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu – OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu –POSEBNI DIO

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu – OPĆI DIO.pdf

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu – POSEBNI dio.pdf

Proračun 2015.

Proračun Grada Vrbovca za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (opći i posebni dio), Plan razvojnih programa za 2016. – 2017. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu. Gore navedeni akti doneseni su na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj 11. prosinca 2014. godine.

Proračun Grada Vrbovca za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu – opći dio

Proračun Grada Vrbovca za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu – posebni dio

Plan razvojnih programa grada Vrbovca za 2015. – 2017. godinu

Proračun grada Vrbovca za 2015. godinu – Radni dio (5. razina)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – OPĆI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za 2015. Godinu – POSEBNI DIO

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – opći dio

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – posebni dio

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – Opći dio

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – Posebni dio

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – opći dio

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – posebni dio