Savjetovanje s javnošću

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca u 2021. godini

Poziv javnosti
Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje
Tekst obrazloženja razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta
Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave

Poziv javnosti
Nacrt Prijedloga Odluke o sufinanciranju vrtića u drugim JLS
Tekst obrazloženja razloga i ciljeva koji se žele postići
Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu

Poziv javnosti
Nacrt Prijedoga I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2021.G. – OPĆI DIO
Nacrt Prijedloga I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2021.G. – POSEBNI DIO
Tekst obrazloženja razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta
Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Odluke o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19

Javni poziv
Prijedlog Odluke o jednokratnoj potpori ugostiteljima
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju