Savjetovanja u tijeku/završena

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca

Početak savjetovanja: 15.07.2021. g.       Završetak savjetovanja: 16.08.2021. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 17.08.2021. godine na adresu elektroničke pošte:

iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr

ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno 17.08.2021. godine na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  .

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
3Obrazloženje Nacrta Prijedloga Odluke
6Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca u 2021. godini

Poziv javnosti
Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje
Tekst obrazloženja razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta
Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave

Poziv javnosti
Nacrt Prijedloga Odluke o sufinanciranju vrtića u drugim JLS
Tekst obrazloženja razloga i ciljeva koji se žele postići
Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu

Poziv javnosti
Nacrt Prijedoga I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2021.G. – OPĆI DIO
Nacrt Prijedloga I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2021.G. – POSEBNI DIO
Tekst obrazloženja razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta
Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o savjetovanju