Savjetovanje s javnošću

Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu.

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću

Prijedlog III. izmj. i dop. Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g. – OPĆI DIO – 1

Prijedlog III. izmj. i dop. Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g. – OPĆI DIO – 2

Prijedlog III. izmj. i dop. Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g. – POSEBNI DIO

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2018. – 2020. g.

Izvješće o savjetovanju s javnošću