Vijesti

Izbori za Gradsko vijeće

Prema privremenim rezultatima izbora za Gradsko vijeće Grada Vrbovca HDZ je osvojio 4 mandata (23,19%), odmah iza njega slijedi HSS s 4 mandata (22,49%), HSLS i LS osvojili su 3 mandata (17,09%), HNS – 2 (12,67%), a SDP (8,72%) i HSU (6,31%) po jedan. HSP, HB, HPS i HND nisu prešli izborni prag od 5%. Detaljne podatke za Grad Vrbovec možete pogledati na stranici DIP-a.

U odnosu na prošle lokalne izbore najveći gubitnik je HSS koji je osvojio 2 mandata manje. Bolje nije prošao ni SDP kojemu je ostao samo jedan mandat u vijeću; podsjetimo, u prošlom sazivu imao je 2 mandata. HDZ-u i HNS-u ostao je isti broj mandata. Najveće iznenađenje ovih lokalnih izbora je svakako Jadranko Mijalić (HSLS, LS) koji je osvojio čak 3 mandata.

Čini se da se u Gradu ponavlja situacija iz prošlih izbora za Sabor kad su ključeve vlasti u svojim rukama držali umirovljenici (HSU). Naime, ni stranke dosadašnje vladajuće koalicije (HSS, HNS, SDP), niti potencijalna koalicija HDZ-a i Jadranka Mijalića nemaju većinu od 8 glasova potrebnu za formiranje izvršne vlasti u Gradu. I jednima i drugima potreban je glas HSU-a. Prema nekim procjenama, lokalni HSU naklonjen je HDZ-u, pa ukoliko HDZ uspije sklopiti koalicijski sporazum s Jadrankom Mijalićem, očekuje nas promjena vlasti u Gradu. Naravno, ni druge kombinacije ne treba isključiti.

Otvoreni radovi na regionalnom vodovodu Vrbovec-Celine-Gaj-Rakovec

Jučer su na Sajmištu uz prisustvo predstavnika Grada i Županije svečano otvoreni radovi na budućem regionalnom vodovodu Vrbovec- Celine-Gaj-Rakovec.

Vodovod će biti dug 10380 metara. Predviđena su 533 priključka što bi vodom iz javnog vodovoda trebalo opskrbiti 1980 stanovnika. Vrijednost radova koje će izvesti radnici Komunalca iznosi 7,423.927,10 kuna. Sredstva su osigurali Hrvatske vode, Fond za regionalni razvitak, Zagrebačka županija te Grad Vrbovec.

Izvještaj s 60. sjednice Gradskog Poglavarstva

U četvrtak, 5. svibnja, održana je vjerojatno posljednja sjednica Gradskog Poglavarstva u ovom sazivu. Na početku sjednice Poglavarstvo je razmatralo izvještaje svoja 2 poduzeća – Komunalca i Poduzetnika.

Prema izvještaju o radu Komunalca Vrbovec za 2004. godinu koje je Poglavarstvu podnio direktor Komunalca g. Ivan Kust Komunalac je ostvario prihod od 50.084.892,72 kn od čega dobit iznosi 637.711,87 kn. Komunalac je u 2004 smanjio broj radnika za 12, a u isto vrijeme povećao dobit za oko 6,5 milijuna kn, čime su i demantirane predizborne kritike aktualne oporbe na račun poslovanja Komunalca.

Poduzetnički centar Poduzetnik Vrbovec započeo je s radom 1. svibnja, a cilj mu je poticanje poduzetništva. Centar je opremljen zahvaljujući donaciji Zagrebačke županije u iznosu od 100.000,00 kn. Prema izvještaju koje je podnio direktor Poduzetnika Dražen Sudinec, Poduzetnik je na raspisanim natječajima ostvario sredstva za poduzetničku zonu u iznosu od 850.000,00 kn od Fonda za regionalni razvoj i 150.000,00 kn od Zagrebačke županije. A od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Poduzetnik je za provedbu edukacije dobio 21.000,00 kn. Kako stoji u izvještaju, problem za poduzetništvo u Gradu Vrbovcu i dalje je poduzetnička zona koja bez izgrađene infrastrukture ostaje nekonkurentna ostalim poduzetničkim zonama u Zagrebačkoj županiji.

Poglavarstvo je jednoglasno prihvatilo oba izvještaja.

Poglavarstvo je jednoglasno prihvatilo i zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca (3. točka). Riječ je o planu više razine od UPU-a Grada Vrbovca koji je nedavno donesen. Izmjene i dopune PPU-a Grada Vrbovca potrebne su zbog realizacije Programa poticanja proizvodnje u govedarstvu, zbog izrade projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i zbog projekta dvokolosječne pruge Dugo Selo – Vrbovec – Križevci. Procjenjuje se da će izrada izmjene plana trajati od 6 do 8 mjeseci.

Vezano uz 3. točku Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog sporazuma za izradu digitaliziranih katastarskih planova područja Grada Vrbovca. Digitalizirane karte neophodne su za izradu izmjena i dopuna PPU, a prema sporazumu za Grad Vrbovec izradit će ih Državna geodetska uprava.

Pod petom točkom Poglavarstvo je raspravljalo o zahtjevu Darka Đuranca za dodjelu građevinskog zemljišta. Gospodin Darko Đuranec hrvatski je ratni vojni invalid, a od Grada Vrbovca zahtijeva da mu se bez naknade dodijeli zemljište kako bi mogao realizirati stambeni kredit od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Individualni zahtjev Darka Đuranca Poglavarstvo je odbilo jer prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04) jedinica lokalne samouprave dužna je ustupiti građevinsko zemljište i komunalno opremanje bez naknade samo ako se radi o tzv. organiziranoj gradnji, a takve u Gradu Vrbovcu nema. No na prijedlog Josipa Jelena (SDP) Poglavarstvo je jednoglasno donijelo odluku da se zemljište u Kutenovoj ulici ponudi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u svrhu izgradnje višestambenog objekta za potrebe rješavanja stambenih pitanja branitelja.

Kandidacijske liste

U četvrtak u ponoć završio je rok za prijavu kandidata za lokalne izbore. Iz Gradskog izbornog povjerenstva stigle su nam tzv. kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada vrbovca, pa ih možete skinuti u pdf formatu preko ovog linka (291 kb).

Izvještaj s 59. sjednice Gradskog poglavarstva

Nakon naporne prošle sjednice ovaj put su članovi Poglavarstva imali puno lakši posao iako je na dnevnom redu bilo 12 točaka. Krenimo redom:

Poglavarstvo je usvojilo Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i rada Policijske postaje Vrbovec koje je bilo na dnevnom redu i prošle sjednice.

Udovoljeno je zahtjevu Dječjeg vrtića Vrbovec za podmirenje troškova jednogodišnjeg stažiranja pripravnika-volontera u iznosu od 20.093,92 kn. Time će se omogućiti polaganje stručnog ispita i lakše zapošljavanje jednom diplomiranom odgojitelju s područja Grada Vrbovca.

Poglavarstvo je poslovni prostor u zgradi Gradskog stadiona (bivši klupski restoran) dodijelilo «na neodređeno vrijeme i bez naknade» Nogometnoj školi Vrbovec. Jedinu ponudu koja je pristigla na raspisani natječaj Poglavarstvo nije razmotrilo jer je bila formalno-pravno nepotpuna.

Posao rekonstrukcije zgrade Područne osnovne škole u Gornjem Tkalcu Poglavarstvo je dodijelilo Dinatronic-u d.o.o. iz Vrbovca kao najpovoljnijem ponuđaču (63.440,00 kn s PDV-om).

Poljoprivrednicima Ivanu Basreku iz Gostovića i Zvonku Bartolu iz Gaja dodijeljena je financijska pomoć od 1.000,00 kn za troškove pohađanja seminara iz svinjogojstva na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Poglavarstvo je udovoljilo i dvjema zamolbama za pomoć naših građana, i to Ljerke Jaić (majke 14-ero djece!) za troškove režija i J. H. za troškove prijevoza za liječenje od multiple skleroze.

Približava se Dan Grada Vrbovca (15. lipnja) pa je Poglavarstvo u Odbor za pripremu i organizaciju proslave Dana Grada imenovalo: gradonačelnika (o kojem će tek odlučiti izbori), ravnateljicu POU-a, Mariju Sabolić, voditeljicu kulture POU-a, Mirjanu Ivanušić, ravnatelje obje osnovne škole, tajnika saveza sportova, tajnicu Turističke zajednice grada Vrbovca, direktora Radio Vrbovca, predsjednika Udruženja obrtnika, župnika, ravnateljicu Dječjeg vrtića, direktora Komunalca i načelnika Policijske postaje Vrbovec.

I konačno, Poglavarstvo je raspravljalo o prijedlogu Tome Varge za postavljanje spomen ploče na zgradu «Patačić». Naime, Tomo Varga je bivši zaposlenik GRO-a «Vrbovec», poduzeća koje je 1984. obnovio zgradu «Patačić». Umjesto postavljanja spomen ploče, Poglavarstvo je donijelo zaključak da se uz prethodno mišljenje Konzervatorskog zavoda (zgrada je registrirana kao spomenik kulturne baštine) postavi informativna ploča. Na ploči bi pisalo kada je zgrada nastala i kada je obnovljena, a točan tekst bi osmislili povjesničari, tj. struka.

Izvještaj s 30. sjednice Gradskog vijeća

U četvrtak, 7. travnja, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća, posljednja u ovom mandatu.

Aktualni sat

Kako je uobičajeno, sjednica je započela aktualnim satom. Prvi je riječ uzeo g. Stjepan Šlibar (HDZ). On je prigovorio da Zagrebačka ulica nije očišćena od sipine koja je ostala od nasipavanja kolnika, pa ta sipina pada u kanalizacijske odvode i ružno izgleda. Po njemu trebalo bi tražiti od Hrvatskih cesta da to počisti. Odgovorio mu je pročelnik JUO, Marijan Živko, da je s Hrvatskim cestama o tome raspravljano. Prema njima nogostupi su u nadležnosti Komunalca, a ne Hrvatskih cesta.

Ivan Fiket (HDZ) uputio je pitanje gradonačelniku na temelju čega je donesena ocjena o poboljšanju gospodarsko-financijske situacije u Gradu. Zatim ga je zanimalo kad će biti sanirana Kolodvorska ulica u dijelu gdje su vršeni radovi na kanalizacijskoj mreži.

Gradonačelnik, Zlatko Herček, odgovorio mu je da se poboljšanje rezultata temelji na stalnom povećanju prihoda proračuna. Prema njegovim riječima, situacija je bila teška, ali ovih godina niti jedna udruga, organizacija nije prestala s radom zato što je Grad nije financirao. Ostvaren je manjak u proračunu. Ali Grad nije uspio naplatiti poreze, prireze i komunalnu naknadu od PIK-a Vrbovec gotovo od 3. mjeseca 2003. godine.

Na drugo pitanje Ivana Fiketa odgovorio je Marijan Živko: sanacija terena u Kolodvorskoj i Ulici braće Radića će se radi odvodnje napraviti kad se iskopi slegnu, s tim da se neće obnavljati djelomično izgrađeni nogostup u Ulici braće Radić jer je već ove godine planirana kompletna rekonstrukcija te ulice u sklopu koje će se izgraditi i nogostup.

Valenta Juršetića (HDZ) zanimalo je tko je dao sredstva za prekrivanje krovišta na zgradi POU-a. Gradonačelnik mu je odgovorio da su sredstva za prekrivanje osigurana u proračunu Grada i inače za rekonstrukciju, dogradnju Pučkog otvorenog učilišta osigurana su jednim dijelom iz Ministarstva kulture – 300.000,00, iz proračuna Grada 600.000,00 i poslan je zahtjev na natječaj Ministarstva pomorstva, prometa i veza od kojeg se očekuje oko 500.000,00 kn. Juršetić nije bio zadovoljan s odgovorom, prema njemu Grad je trebao pratiti Ministarstvo kulture u financiranju radova na zgradi POU-a.

Vlado Grežina (HSLS) je postavio pitanje je li Grad imao pravo poljoprivrednicima blokirati dio sredstava za naplatu komunalnih naknada nakon što su nedavno izgubili jedan dio poticaja za prošlu godinu za kukuruz, te zašto Grad nije «ništa uzeo u PIK-u». Isto tako ga je zanimalo zašto nije asfaltirana cesta Mlaka-Vrhovec, zašto nije popravljen most na potoku Salnik, očišćena graba Vrhovec-Negovec koja je zatrpana prilikom izgradnje brze ceste Sv. Helena-Vrbovec, te zašto nije presvučena cesta Samoborec-Peskovec?

Prema gradonačelnikovim riječima, komunalna naknada nije prisilno naplaćena samo našim poljoprivrednicima nego svim građanima. Građani moraju svoje obaveze ispunjavati da bi proračun mogao na drugoj strani intervenirati. PIK i Grad imali su određene dogovore s obzirom na situaciju u kojoj je PIK bio. PIK-u je žiro-račun bio blokiran 2 godine, međutim s novim predsjednikom uprave PIK-a dogovoreno je da će se obaveze prema Gradu izvršiti u najskorije vrijeme. Što se tiče ceste Mlaka-Vrhovec, ona je u postupku prekategorizacije u županijsku cestu. Pročelnik je nadodao da most na potoku Salnik kao i čišćenje grabe Vrhovec-Negovec i cesta Samoborec-Peskovec spadaju u nadležnost Županijskih cesta koje su o problemu obaviještene.

Predsjednika Gradskog vijeća, Željka Brglesa (SDP), zanimalo je kakav je ove godine plan održavanja cesta i kad će se realizirati s obzirom da su nakon zime mnoge ceste ostale oštećene, isto tako, kome građani mogu javiti ako uoče veće oštećenje na cesti. Pročelnik mu je odgovorio da je na nerazvrstanim cestama krpanje rupa već počelo, no ceste su u tako lošem stanju da je jako teško raditi bez presvlačenja novog sloja. Što se tiče Županijskih cesta i njima je prioritet saniranje oštećenja na cestama. Građani mogu veća oštećenja na cestama prijaviti komunalnom redarstvu na broj telefona 098/235-118 ili Komunalcu Vrbovec.

Dnevni red

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice vijećnici su pod 2. točkom dnevnog reda raspravljali o Prijedlogu Konačnog obračuna Proračuna za 2004. godinu. Vijećnici iz HDZ-a uglavnom su kritizirali Proračun zbog manjka ostvarenih prihoda. Isto tako su kritizirali rad «Poduzetnika Vrbovec». Prema njima, to poduzeće kojemu je osnivač Grad, moralo je ostvariti i direktne prihode. Prijedlog proračuna konačno je izglasan uz 4 suzdržana glasa oporbenih vijećnika.

Treća točka – Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a grada Vrbovca – izazvala je najviše polemike. Vijećnici iz HDZ-a nisu se slagali s novim prijedlogom UPU-a u kojem je, prema odluci Poglavarstva s 58. sjednice, zemljište sjeverno od Zagrebačke ulice od Trgomonta pa do Motela Bunčić prekategorizirano u M2, tj. mješovitu namjenu – pretežito poslovnu. Podsjetimo, riječ je o parcelama koje su navodno već prodane tvrtki koja zastupa trgovački lanac Lidl. Problem je u tome što se spomenute čestice nalaze prekoputa zemljišta (inače u vlasništvu Đure Kirše, člana HDZ-a) na kojem je već otvorena trgovina Maxi Konzum.

Prijedlog UPU-a konačno je izglasan bez vijećnika iz HDZ-a koji su bojkotirali glasanje. Time je nakon produljene procedure Vrbovec konačno dobio Urbanistički plan uređenja čime je ujedno ukinut do sada važeći Generalni urbanistički plan i Detaljni plana JUG IV.

Novi UPU – namjenu površina možete skinuti u pdf formatu preko ovog linka (1.2 MB).

Ostale točke dnevnog reda prošle su bez većih rasprava. Tako je jednoglasno donesena odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu kioska (točka 4.), prihvaćeno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje prosinac 2002. – prosinac 2004. godine i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005. – 2009. godine (točka 5.), te je uz jedan suzdržan glas vijećnika iz HDZ-a prihvaćeno Izvješće o realizaciji Programa rada Gradskog poglavarstva 2001/2005. godine (točka 6.).

Konačno, za mrtvozornike za područje Grada Vrbovca Vijeće je imenovalo predložilo liječnike Irenu Glad, Vesnu Knaflec, Nevenku Zukanović, Andreu Persoli i Zvonimira Zogera.

Izvještaj s 58. sjednice Gradskog poglavarstva

Sinoćnja sjednica Gradskog poglavarstva bila je jedna od najduljih do sada održanih; trajala je gotovo 6 sati, najviše zahvaljujući raspravi o konačnom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja grada Vrbovca.

Krenimo redom. Pod prvom točkom dnevnog reda Poglavarstvo nije usvojilo zapisnik s prethodne sjednice jer on još nije izrađen. Podsjetimo, ova se sjednica održala samo tjedan dana nakon prethodne.

Urbanistički plan uređenja

Pod drugom točkom dnevnog reda Poglavarstvo je raspravljalo o Konačnom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja grada Vrbovca. Mogli bismo reći o konačnom konačnom prijedlogu, jer je nakon redovne javne rasprave (12.11.2004. – 12.12.2004.) na temelju zaključka Poglavarstva s 56. sjednice, održane 10.2.2005., organiziran i njezin nastavak (25.02.2005. do 09.03.2005.).

Tijekom produljene javne rasprave prispjele su 54 primjedbe na prijedlog UPU-a. Komisija za praćenje izrade i donošenja prostornih planova za Grad Vrbovec na svojoj sjednici održanoj 11.03.2005. spomenute je prijedloge pojedinačno analizirala i predložila korekcije koje je izrađivač UPU-a, Arhitektonski atelier Deset iz Zagreba, prihvatio.

Veći broj građana i ovaj put je zahtijevao proširenje granica obuhvata UPU-a na ulicu Ivana Gorana Kovačića. Od strane Grada sličan je zahtjev upućen tokom prethodne rasprave i nadležnom Ministarstvu, no ono je u svom dopisu ustvrdilo da se granice UPU-a ne mogu mijenjati jer su utvrđene planom višeg reda, u ovom slučaju Prostornim planom uređenja grada (PPUG). Ulica Ivana Gorana Kovačića moći će ući unutar granica UPU-a tek u postupku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrbovca.

Dosta se primjedbi odnosilo na pješački prolaz iza zgrade Pučkog otvorenog učilišta. 2. osnovna škola tražila je da na spomenutom području ostane samo pješački prolaz, dok većina stanara traži i jednosmjernu ulicu. Zbog nedovoljno razjašnjenih imovinskih odnosa i oprečnih interesa vezanih uz to područje Komisija je predložila izradu detaljnog plana uređenja (DPU). Nakon podulje rasprave oko ovog područja Poglavarstvo je usvojilo prijedlog Komisije.

Komisija je u svom izvješću odbila zahtjev Quada Projekta d.o.o. za proširenjem poslovne zone na četiri parcele zapadno od postojećeg autosalona Citroën u Zagrebačkoj ulici. Podsjetimo, na spomenutim parcelama trebao je niknuti trgovački centar Lidl, a vlasnici parcela već su ih prodali tvrtki Quada Projekt d.o.o. Prema objašnjenju Komisije «spomenute se parcele nalaze uz najprometniju gradsku ulicu…, a u profilu ulice nema mogućnosti za izgradnju trake za lijevo skretanje, te bi otvaranje sadržaja koji privlače veliki automobilski promet dovelo do bitnog smanjenja sigurnosti prometa u ovom dijelu grada». No, Poglavarstvo je zemljište na sjevernoj strani Zagrebačke ulice od Motela Bunčić do Trgomonta prenamijenilo u poslovnu zonu (M2 – mješovita namjena – pretežito poslovna) i tako neizravno udovoljilo zahtjevu Quada Projekta d.o.o. Time je praktički omogućena izgradnja trgovačkog centra Lidl, naravno, ukoliko Gradsko vijeće usvoji ovaj prijedlog UPU-a.

Isto tako je prema zahtjevu udruženja obrtnika i mjesne zajednice Zagrebačke ulice predložena prenamjena zemljišta u Zagrebačkoj od De Piennesove do semafora iz M1 (mješovita namjena – pretežito stambena) u M2 (mješovita namjena – pretežito poslovna).

Planovi za budućnost

Treća točka usko je vezana za prethodnu; pred Poglavarstvom se našlo Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje 2002.-2004. i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005.-2009. Kako bi bilo jasnije o čemu je zapravo riječ, Izvješće sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata (PPUG, UPU, DPU), a Program mjera određuje izradu novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja. Osim toga, Programom mjera utvrđuje se potreba uređenja zemljišta i objekata, izvori za financiranje, te rok u kojem je određeno zemljište ili objekt potrebno urediti. Tako se ovim Programom mjera predviđa izrada detaljnih planova uređenja (DPU) zone «Poduzetnik Vrbovec», stambene zone «Sjever», zone Jug 2, sportsko rekreacijske zone, Vinogradske ulice, novog dijela groblja, te područja Travnik 1 i Travnik 2. Programom mjera propisuje se izgradnja spojne ceste za parkiralište u centru dužine 100 m do 2006. godine, izgradnja spojne ceste u Poduzetničkoj zoni od Martinske Vesi do Vrbovca dužine 1800 m do 2007. g. Do 2008. planirana je i rekonstrukcija Trga Petra Zrinskog s obnovom Parka. Od kapitalnih objekata predviđena je, između ostalog, rekonstrukcija zgrade Pučkog otvorenog učilišta (rok je 2006. g.), obnova fasade «Kule» i zgrade «Patačić» (2007. g.), obnova Ljetne pozornice s uređenjem okoliša (2007. g.), te obnova kapelice Sv. Florijana u Vrbovcu (2008. g.). Izvješće i Program mjera jednoglasno su prihvaćeni.

Pod četvtom točkom Poglavarstvo je odlučivalo o zamolbi Nevenke Mikić za postavljanjem kioska za prodaju dnevnog tiska pored Gradske tržnice. Riječ je o lokaciji ispod terase kafića «Komedija». Zamolba je prihvaćena.

Predmet pete točke dnevnog reda trebalo je biti Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i rada Policijske postaje Vrbovec u 2004. godini, no kako podnositelj Izvješća, načelnik policijske postaje Stjepan Benčak, nije došao na sjednicu, točka je skinuta s dnevnog reda. Inače kako stoji u Izvješću, broj kaznenih djela u 2004. g. porastao je za 26,75% u odnosu na 2003. godinu, dok se broj prometnih nesreća smanjio za 22,9%.

Inventura poslovanja

Pod šestom točkom Poglavarstvo je odlučivalo o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa rada Gradskog poglavarstva od 2002. do 2005. godine. Riječ je o svojevrsnoj inventuri poslovanja vladajuće koalicije tijekom četverogodišnjeg mandata. Spomenuto je Izvješće ujedno dobar pregled onoga što se događalo u Vrbovcu u protekle 4 godine. Spomenimo samo neke izvršene radove navedene u Izvješću : Završen je i pušten u rad regionalni vodovod Zagreb-Istok (2003.). Dovršeno je parkiralište u centru Vrbovca, spojna cesta nije izgrađena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Grad je postao vlasnik Gradskog stadiona i tribina. Urbanistički plan uređenja (UPU) je pred donošenjem, a u fazi izrade je projekt Spojne ceste u Poduzetničkoj zoni i projekt uređenja centra Vrbovca. U suradnji s Hrvatskim cestama postavljen je semafor na križanju kod Autobusnog kolodvora, a projektno rješenje križanja kod benzinske pumpe je u toku. Nadalje, osnovana je Poduzetnička zona te Poduzetnički centar s ciljem bržeg razvoja poduzetništva.

Što se tiče financija i proračuna, refinanciran je stari kredit (podignut kod Hypo banke) tako što je podignut novi kredit kod Zagrebačke banke po povoljnijim uvjetima. Bilježe se iz godine u godinu i sve veći proračunski prihodi. Godine 2000. proračunski prihodi su iznosili 10,7 milijuna kuna, da bi već 2004. narasli na 23,8 milijuna.

Stanje u gospodarstvu se po svemu sudeći poboljšava, posebno nakon prodaje PIK-a Vrbovec Koncernu Agrokor. Prema Izvješću, poduzeće «Gradip» uspjelo je prebroditi najteže situacije u svojem poslovanju te osigurati pozicije za uspješno poslovanje. Komunalac Vrbovec, u kojem je naslijeđeno vrlo teško stanje, izlazi iz krize i postaje sve uspješniji, sa sve kvalitetnijim pružanjem komunalnih usluga. Grad je osigurao kreditni potencijal od 13 milijuna za kreditiranje preko programa «Poduzetnik 2», te kreditirao s 350.000,00 kn žene i mlade preko Programa kreditiranja žena i mladih.

U društvenim djelatnostima Grad je potaknuo osnivanje Vrbovečke udruge mladih, kojoj je dodjeljen prostor (Garaže). Prostor je dodijeljen i Vrbovečkoj udruzi vinara i vinogradara. Grad je osigurao, osim informacija preko Radio Vrbovca, (120.000,00 kn godišnje) i web stranicu Grada Vrbovca (7.000,00 kn godišnje), mjesečne informativne emisije na OTV-u, te sufinancira Glasnik Sv. Ivana Zeline i Vrbovca. Nije bilo potrebe za raspravom o Izvješću pa je ono poslano Gradskom vijeću na usvajanje.

Asfaltna baza

I konačno pod osmom točkom dnevnog reda ponovo je bila tema prodaja Asfaltne baze Županijskim cestama Zagrebačke županije. Kako je obrazložio direktor Komunalca Ivan Kust, u novi ugovor koji je ovaj put sastavio Komunalac ugrađene su sve primjedbe s pretprošle sjednice Poglavarstva, između ostalog da se asfaltna baza prodaje odjednom zajedno s pripadajućim zemljištem, a ne u dvije faze. No, budući da Županijske ceste nemaju osigurana sredstva za kupovinu kompletne baze, njihov je upravni odbor predložio Komunalcu da sastavi 2 ugovora prema istim uvjetima i da se prvim ugovorom proda zemljište za koje postoji lokacijska dozvola, a zatim, u roku od 15 mjeseci, preostalo zemljište sa starom asfaltnom bazom. Prema novoj procjeni ukupna vrijednost asfaltne baze sa zemljištem iznosi 2.902.000,00 kn. Poglavarstvo se složilo s time da se posao prodaje obavi u dvije faze s tim da Županijske ceste u prvoj fazi uplate 10% vrijednosti asfaltne baze i zemljišta iz druge faze kao avans koji im se u slučaju odustajanja od druge faze ne bi vratio.

Sa sjednice Poglavarstva 16. 3. 2005.

Na posljednjoj sjednici Gradskog poglavarstva ravnateljice POU i Narodne knjižnice Vrbovec Marija Sabolić i Nada Kušić podnijele su izvješća o radu navedenih institucija u prošloj godini. U 2004. godini programa rada POU ostvarivao se kroz kulturu, Osnovnu glazbenu školu, autoškolu, tečajeve, obrazovanje i osposobljavanje odraslih i službe općih poslova. Kulturna zbivanja je vrbovečko POU ostvarilo kroz Kino Vrbovec, koje je prikazalo 9 filmova s 196 posjetitelja i 3 filma za škole u 20 predstava 2 2.700 posjetitelja, zatim putem galerijsko izložbene djelatnosti putem koje su organizirane 3 izložbe, zatim putem mnoštva priredaba i ostalih kulturnih zbivanja tijekom cijele godine. U Osnovnu glazbenu školu prošle je godine upisano 138 učenika u 11 odjeljenja na 9 instrumenata. U autoškoli su zaposlena dva instruktora, a osposobljeno je 112 kandidata. Organizirani su i tečajevi engleskog jezika s ukupno 73 polaznika, te tečaj trgovaca na kojem je osposobljeno 12 polaznika. U osnovnom obrazovanju odraslih, koji su za polaznike besplatni, prošle su godine upisana 24 učenika. Verificirano je i 9 programa za osposobljavanje, te je provedeno osposobljavanje za njegovatelje, koje su završila 24 polaznika. Prošle se godine krenulo i u rekonstrukciju, sanaciju, investicijsko održavanje i opremanje zgrade Učilišta, za što je bilo osigurano 325 tisuća kuna.

Fond knjiga Narodne knjižnice Vrbovec broji više od 33 tisuće svezaka, a prošle je godine nabavljeno 2.700 novih svezaka. Tijekom 2004. godine u Knjižnicu je bilo učlanjeno 1.507 članova, od čega su preko 73 posto đaci i studenti. Uz svoju redovitu djelatnost Knjižnica organizira i kulturne, obrazovne i izložbene aktivnosti. Tijekom Mjeseca hrvatske knjige svi prvašići su besplatno učlanjeni, a tu su pogodnost mogli iskoristiti i umirovljenici u mjesecu prosincu.

Gradska služba Grada Vrbovca obavlja, među ostalim, i poslove što se odnose na pismohranu, u kojoj se pohranjuje registrirano i arhivsko gradivo do njegove predaje nadležnom arhivu. Premda je problematika arhiviranja dokumentacije dugo prisutna, pismohrana, kao ustrojstvena jedinica, nije ustrojena. Razlozi za to su nepostojanje odgovarajućeg prostora koji bi udovoljavao propisanim uvjetima, pa se još uvijek svi dokumenti nastali u radu službi i tijela Grada Vrbovca pospremaju i čuvaju u tzv. «priručnim» pismohranama svakog službenika. Svaki pravni ili poslovni subjekt dužan je, u okviru svoje temeljne nadležnosti i ovlaštenja, urediti i propisati postupke glede zaštite i čuvanja dokumentacije. Ovo je složen i osjetljiv zadatak za koji se nikada «nije imalo vremena», osim kada pod višim pritiskom dođe do «velikog spremanja».

Iz tih razloga Gradsko je poglavarstvo donijelo Pravilnik o zaštiti, obradi i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva s Popisom dokumenata i rokovima njihovog čuvanja, kao prvi korak za cjelovito i u skladu sa zakonskim propisima, uređeno područje čuvanja i zaštite arhivskog i registraturno gradiva Grada Vrbovca.

Predstavničko tijelo jedinica regionalne samouprave, odnosno Županijska skupština Zagrebačke županije, a na prijedlog općinskih i gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok umrlih izvan zdravstvene ustanove. Sukladno tome Grad Vrbovec uputio je prijedlog mrtvozornika Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije. Za područje Vrbovca predloženi doktori – mrtvozornici su: Irena Glad, Vesna Knaflec, Nevenka Zukanović, Andrea Persoli i Zvonimir Zoger. Za Dubravu su predloženi Vjekoslav Horvat, Nevenka Zukanović i Ksenija Dlaka, za Farkaševac Vjekoslav Horvat, Ksenija Dlaka i Nada Jonke, za Rakovec Matija Majić i Snježana Czindery, za Preseku Matija Majić i Snježana Czindery i za Gradec Duška Dominiković i Ivan Patron.

Kao i prethodnih godina i ove će godine Grad Vrbovec, na poziv prijateljskog grada Hattersheima, a u suradnji sa Srednjom školom Vrbovec, uputiti dvije učenice na tradicionalni međunarodni umjetnički tjedan iz područja likovne umjetnosti, koji se održava od 25. 7. do 5. 8.. Grad Vrbovec pokrivat će troškove puta za učenice Barbaru Kust i Mateju Hrgovan.

Urbanistički plan uređenja

Iako je ponovljena javna rasprava oko UPU-a Grada Vrbovca počela 23. ovog mjeseca, nama je plan dostavljen tek danas pa ga danas i objavljujemo. Grafički prikaz namjene zemljišta možete skinuti u originalnoj verziji koju smo dobili od izrađivača, Arhitektonskog ateliera Deset d.o.o., preko ovog linka. Datoteka je u pdf formatu, velika je 2,7 MB i za njezino otvaranje trebat će vam malo jače računalo. Za one sa slabijim računalom i sporijom vezom, pripremili smo manji grafički prikaz u jpg formatu (4000 x 2320 px, 1,17 MB). Isto tako, dostupan je tekst Obrazloženja UPU-a u pdf formatu (1,4 MB).

Građani svoje primjedbe mogu upisati u knjigu primjedbi u Narodnoj knjižnici Vrbovec i u maloj gradskoj vijećnici do srijede, 9. ožujka.

29. sjednica Gradskog vijeća

Za četvrtak, 24. veljače, zakazana je 29. sjednica Gradskog vijeća. Nakon aktualnog sata, vijećnici će raspravljati o Odluci o Izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana uređenja Centar II u Vrbovcu te o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

Dnevni red sjednice dostupan je na podstranici Gradskog vijeća.