Vijesti

Objava javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Odluka o prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, koja je locirana cca 2 km od centra Vrbovca, odnosno 2,5 km od izlaza Vrbovec-zapad na državnu cestu (brza cesta) D10 (Sv. Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola – granica Republike Mađarske), te 1 km od željezničke postaje Vrbovec, sa južne strane omeđena je županijskom cestom 3302 (Radnička ulica).

Prodaju se zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti (po principu „viđeno-kupljeno“). Infrastruktura za javnu odvodnju, vodovodnu mrežu i elektroenergetsku mrežu nalazi se uz zemljišta, a plinska mreža nalazit će se u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“.

Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ su sljedeće: I2-proizvodna namjena pretežito zanatska i K-poslovna namjena (K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka).

Kao početna cijena zemljišta utvrđuje se vrijednost utvrđena Elaboratom procijene vrijednosti nekretnina, izrađena od ovlaštenog procjenitelja i iznosi 80,00 kn po m2. Poduzetnici koji kupuju zemljište mogu ostvariti pravo na potporu na način da će se poduzetniku iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, za što će Grad Vrbovec raspisati poseban javni poziv. Pravo na potporu ostvarit će onaj poduzetnik koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Natječaj se provodi u krugovima i ostaje otvoren do prodaje svih nekretnina koje su predmet ovog javnog Natječaja ili do njegovog poništenja.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:
1. krug: od 01.04.2022. do 29.04.2022.
2. krug: od 01.06.2022. do 30.06.2022.
3. krug: od 01.08.2022. do 31.08.2022.
4. krug: od 03.10.2022. do 31.10.2022.
5. krug: od 01.12.2022. do 30.12.2022.

Javni natječaj
OBRAZAC PZ-1-Ponuda
OBRAZAC PZ-2-Poslovni plan
OBRAZAC PZ-3-Izjava o zasnivanju založnog prava
OBRAZAC PZ-4-Izjava o nekažnjavanju

Potpora sufinanciranja kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2

Obavijest o objavi JAVNE RASPRAVE o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Objava javne rasprave

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca trajat će od 21. 3. 2022. do 30. 3. 2022.

Prijedlog V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Vrbovca, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca u prostorijama Grada Vrbovca dana 28. 3. 2022., s početkom u 12 sati.

0.obrazloženje
0.odredbe
0.sažetak
0.zahtjevi+odgovori
1.korištenje i namjena površina
1.a.korištenje i namjena površina
1.b.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.elektroenergetska mreža

Izvješće o javnoj raspravi

IZVJEŠĆE o provedenoj Javnoj raspravi o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Vrbovec

Nakon provedene Javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Vrbovec Grad Vrbovec objavljuje Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi;

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave (17.1.2022.-18.2.2022.) – Vrbovec
HT-PRŠI Vrbovec v.1.0
A1-PRŠI Vrbovec v.1.0
Telemach-PRŠI Vrbovec v.1.0

Pravna klinika u ožujku

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 14. 3. 2022. godine od 10:00 do 13:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Obavijest o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Vrbovec objavljuje

                                                              OBAVIJEST O IZRADI

     V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VRBOVCA

Temeljem Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca (“Glasnik Grada Vrbovca” br. 12/21) Grad Vrbovec pristupio je izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

Detaljne informacije o tijeku izrade V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca mogu se dobiti u Gradu Vrbovcu – Upravni odjel za razvoj grada, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili na telefon broj 01/2799-916.

Objava javne rasprave