Arhiva

29. sjednica Gradskog vijeća

Za četvrtak, 24. veljače, zakazana je 29. sjednica Gradskog vijeća. Nakon aktualnog sata, vijećnici će raspravljati o Odluci o Izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana uređenja Centar II u Vrbovcu te o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

Dnevni red sjednice dostupan je na podstranici Gradskog vijeća.

Izvještaj s 56. sjednice Gradskog poglavarstva

Sinoć je održana četiri sata duga 56. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Vrbovca.

Kako smo izvještavali, pod drugom točkom dnevnog reda Poglavarstvo je razmatralo prijedlog predugovora kojeg su dostavile Županijske ceste za kupnju asfaltne baze Komunalca Vrbovec. Prijedlog predugovora Županijskih cesta doživio je niz primjedbi i kritika zbog nepreciznosti te nepovoljnog položaja Komunalca pa ga je Poglavarstvo odbilo. Donesen je zaključak da ovaj put Komunalac Vrbovec sastavi prijedlog Predugovora uzevši u obzir sve primjedbe iznesene na sjednici.

Treća točka dnevnog reda skinuta je s dnevnog reda radi daljnjeg usuglašavanja članova Poglavarstva.

Tema šeste točke dnevnog reda bila je Odluka o kriterijima i mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vrbovca u 2005. godini. Odluka je donesena jednoglasno bez rasprave.

Sedma točka – utvrđivanje Prijedloga Odluke o obavljanju taksi prijevoza na području Grada Vrbovca – izazvala je dosta rasprave među članovima Poglavarstva. Poglavarstvo se, naime, našlo u dilemi da ili regulira obavljanje te djelatnosti izdavanjem koncesija za Grad Vrbovec, čime bi se građanima garantirala uredna usluga taksi prijevoza, ali bi se postojećem taksi prijevozniku onemogućilo da jednim vozilom obavlja i klasični taksi prijevoz i linijski, povremeni prijevoz putnika, ili pak da se ne donese nikakva odluka. Nakon dulje rasprave, Poglavarstvo je odlučilo odgoditi donošenje Odluke o obavljanju taksi prijevoza.

Pod osmom točkom Poglavarstvo nije usvojilo Konačni prijedlog UPU-a. Naime, nakon provedene javne rasprave zaprimljene su dodatne primjedbe, a i Poglavarstvo je samo iznijelo niz primjedbi koje će morati biti razmotrene. Zbog toga će se ponoviti i javna rasprava, a kako bi građani bili bolje upoznati s UPU-om, on će biti objavljen na ovim stranicama te izvješen u Narodnoj knjižnici zajedno s knjigom primjedbi.

Kako je i očekivano pod jedanaestom točkom Poglavarstvo je jednoglasno prihvatilo Ponudu trgovačkog društva "Dioniz" za sufinanciranje "Glasnika Sv. Ivana Zeline i Vrbovca" u iznosu od 3 000 kn po broju.

56. sjednica Gradskog poglavarstva

Za četvrtak, 10. veljače 2005., sazvana je 56. sjednica Gradskog poglavarstva. Od čak 16 točaka dnevnog reda istaknimo samo najvažnije:

Pod drugom točkom dnevnog reda Poglavarstvo će razmotriti prijedlog predugovora kojeg su dostavile Županijske ceste za kupnju asfaltne baze Komunalca Vrbovec u Gradečkom Pavlovcu. Županijske ceste planiraju kupiti staru asfaltnu bazu s pripadajućim zemljištem te na njezinom mjestu sagraditi novu asfaltnu bazu. Nakon pregovora Komunalca i Županijskih cesta, Županijske ceste dostavile su Komunalcu Predugovor o kupoprodaji. Ukupna cijena asfaltne baze i pripadajućeg zemljišta prema prijedlogu Predugovora iznosi 2 902 454,73 kn. Prijedlog Predugovora mora razmotriti Poglavarstvo budući da je Grad Vrbovec većinski vlasnik Komunalca Vrbovec.

Pod trećom točkom Poglavarstvo će proglasiti Komunalac Vrbovec trgovačkim društvom od posebnog interesa za Grad, kako bi imenovanje gradskih dužnosnika u Nadzorni odbor Komunalca bilo u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN br. 163, 16. 10. 2003.).

Četvrta i peta točka vezane su uz treću: Poglavarstvo će odlučivati o imenovanju svoja 3 člana u Nadzorni odbor Komunalca (4. točka), te svog predstavnika u Skupštini Komunalca (5. točka).

Pod šestom točkom dnevnog reda raspravljat će se o Odluci o kriterijima i mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vrbovca u 2005. godini. Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje osnovnog školstva za 2005. godinu iznosi 4 226 920,00 kn, što je povećanje od 8,85% u odnosu na 2004. godinu.

Pod sedmom točkom Poglavarstvo će raspravljati o reguliranju usluge taksiprijevoza na području grada budući da postoji konkretan zahtjev za obavljanjem te djelatnosti.

Pod osmom točkom raspravljat će se o konačnom prijedlogu Urbanističkog plana ureðenja Grada Vrbovca. Nakon završene javne rasprave, odnosno isteka roka za davanje primjedbi, Poglavarstvu su upućena tri zahtjeva. Posebno je zanimljiv onaj u kojem "Quada Projekt d.o.o." traži proširenje poslovne zone u Zagrebačkoj ulici i to radi izgradnje Trgovačkog centra. Riječ je o četiri parcele zapadno od postojećeg autosalona Citroen u Zagrebačkoj ulici.

Od važnijih točaka dnevnog reda treba još spomenuti jedanaestu pod kojom će se razmatrati ponuda trgovačkog društva "Dioniz" iz Zeline za sufinanciranje "Glasnika Sv. Ivana Zeline i Vrbovca". Naime, "Dioniz" izdaje mjesečnik "Zelinski glasnik" od 2000. godine te se sad želi pod novim imenom proširiti i na područje našeg grada. "Dioniz" planira izdavati "Glasnik Sv. Ivana Zeline i Vrbovca" 10 puta godišnje te traži od Poglavarstva sufinanciranje u iznosu od 3 000,00 kuna po broju, što bi godišnje iznosilo 30 000,00 kuna. Zahtjev trgovačkog društva čini se prihvatljivim budući da Vrbovec od 2001. nema svoje tiskano glasilo te da je cijena samo jednog broja "Kronike Grada Vrbovca", u vrijeme kad ju je objavljivao Radio Vrbovec, iznosila preko 30 000,00 kuna.

Izvještaj s 55. sjednice Gradskog Poglavarstva

Sinoć je u „maloj sali” Gradske vijećnice održana 55. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Vrbovca.

Poglavarstvo je usvojilo Čazmatransov prijedlog povećanja cijene prijevoza učenika osnovnih škola od 8%. S tim da će se cijene povećati od datuma kad Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i sporta dostavi Gradu sredstva za subvencioniranje prijevoza učenika povećana za isti postotak.

Pod 5. točkom dnevnog reda raspravljalo se o sklapanju novog Ugovora o poslovnoj suradnji Radio Vrbovca i Grada Vrbovca. Kako smo izvijestili Radio Vrbovcu je od ugovorenih 120.000,00 kn za prošlu godinu isplaćeno 70.000,00 kn. U međuvremenu je Radio Vrbovcu isplaćeno dodatnih 20.000,00 kn pa je dug Grada ostao 30.000,00 kn. Gradonačelnik je ustvrdio da je Radio Vrbovcu „oprošteno” stanarine u iznosu od 25.000,00 kn na ime nabave opreme za Radio. Poglavarstvo se složilo da se Radio Vrbovcu isplati zaostali iznos te da se pod istim uvjetima sklopi ugovor o suradnji, ali uz uvjet da Grad Vrbovec dobije udio u Skupštini Radio Vrbovca u skladu s vlasničkim udjelom. Naime, Grad Vrbovec je većinski vlasnik Radio Vrbovca.

Pod 6. točkom bilo je riječi o planovima za informatizaciju gradske uprave. Donesena je odluka da se za sve službe gradske uprave nabavi informatička oprema u iznosu od 70.000,00 kn. Obuka, koju će voditi vježbenik za informatiku Grada Vrbovca, trebala bi početi u veljači ove godine u prostorijama 1. osnovne škole.

Točka 8. najviše će zanimati naše poljoprivrednike. Naime, Poglavarstvo je donijelo Odluku o korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH do provođenja postupka natječaja za zakup ili prodaju. Tom se odlukom omogućuje dosadašnjim korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Vrbovca, koji su u njegovom mirnom posjedu, njegovo korištenje uz Potvrdu o korištenju koju će na zahtjev poljoprivrednika izdavati Jedinstveni upravni odjel na početku svake godine. Potvrda o korištenju služit će poljoprivredniku za ostvarivanje prava na poticaje.

Poglavarstvo je jednoglasno udovoljilo zahtjevu Udruge slijepih „Zagreb” za pomoć u troškovima prijevoza slijepih osoba s područja Grada Vrbovca, a Planinarskom društvu „Vrbovec” odlučilo je dodijeliti 1.000,00 kn za pohod na vulkan Ojos del Salado jednog njegovog člana.

Naknadno je u dnevni red sjednice uvrštena rasprava o produženju Ugovora s OTV-om na 6 mjeseci. Naime, OTV jednom mjesečno prikazuje 15-minutnu emisiju s vijestima iz našeg grada. Odlučeno je da se ugovor s OTV-om produži, ali je i istaknuta potreba da se utječe na koncept emisije kako bi se bolje pokrivao rad gradske uprave.

55. sjednica Gradskog poglavarstva

Za četvrtak, 20. siječnja, sazvana je 55. sjednica Gradskog poglavarstva grada Vrbovca. Između 12 točaka dnevnog reda treba istaknuti samo one važnije (dnevni red ove sjednice bit će uskoro dostupan na podstranici Gradskog poglavarstva zajedno s dnevnim redovima i važnijim odlukama ostalih sjednica).

Tako će se pod 4. točkom dnevnog reda raspravljati o Čazmatransovom prijedlogu povećanja cijena prijevoza učenika osnovnih škola. Prijedlog Čazmatransa ocijenjen je opravdanim, te će biti predloženo povećanje cijene prijevoza od 5%.

Pod 5. točkom dnevnog reda Poglavarstvo će raspravljati o sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji Radio Vrbovca i Grada Vrbovca u 2005. godini. Naime, Radio Vrbovec pruža usluge Gradu Vrbovcu objavljivanjem raznih obavijesti, natječaja, praćenjem sjednica Gradskog vijeća i poglavarstva i sl. Za navedene usluge prema ugovoru o poslovnoj suradnji u 2004. godini Grad Vrbovec je trebao Radio Vrbovcu isplatiti 120.000,00 kuna u mjesečnim obrocima od 10.000,00 kuna. U dopisu koji je Radio Vrbovec poslao Gradu Vrbovcu predlaže se sklapanje ugovora za 2005. godinu pod istim uvjetima, ali se traži i poštivanje prošlogodišnjeg ugovora. Naime, kako stoji u dopisu, Radio Vrbovcu je za 11 mjeseci uplaćeno samo 70.000,00 kuna.

Pod 9. točkom raspravljat će se o molbi Udruge slijepih „Zagreb” za subvencioniranjem troškova prijevoza osoba s našeg područja za odlazak u Zagreb na terapiju. A pod 10. točkom Poglavarstvo će raspravljati o zahtjevu Planinarskog društva „Vrbovec” za sponzorstvo u pohodu na vulkan Ojos del Salado u Andama. Naime, kako stoji u zahtjevu, član Planinarskog društva „Vrbovec”, Dubravko Stipanček, namjerava se popeti na Ojos del Salado (6893 m), najviši svjetski vulkan u predjelu Čileanske pustinje Atakame.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Na svojoj 50. sjednici Gradsko Poglavarstvo je donijelo odluku o određivanju g. Marijana Dujmovića, tajnika Grada Vrbovca, za službenika za informiranje.

Naime, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” broj 172/03) sve informacije koje posjeduju tijela javne vlasti moraju biti dostupne zainteresiranim fizičkim ili pravnim osobama. Riječ je zakonu koji bi trebao znatno pridonijeti transparentnosti djelovanja javne vlasti u Hrvatskoj.

Za ove stranice posebno je važan članak 5. Odluke prema kojem će tzv. Katalog informacija Grada Vrbovca, tj sistematizirani pregled informacija koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela Grada Vrbovca, biti objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije” i na www.vrbovec.hr.

Cijeli tekst odluke u pdf formatu dostupan je iza ovog linka.

49. sjednica Gradskog poglavarstva

Večeras se održava 49. sjednica Gradskog poglavarstva. Vjerojatno najvažnija točka na dnevnom redu je točka br. 2, pod kojom će se raspravljati o konačnom Prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Centar II. Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovca podnijet će Izvješće o javnoj raspravi u postupku Izmjene i dopune PUP-a Centar II kako bi se utvrdio Konačan prijedlog PUP-a.

(više…)

Povećanje cijena zbrinjavanja komunalnog otpada

Danas će Gradsko poglavarstvo na svojoj 44. sjednici, između ostalih tema, raspravljati o povećanju cijena usluga zbrinjavanja komunalnog otpada. Nova cijena za domaćinstva iznosila bi 0.31 kn po kv. metru za mjesec dana, a za poslovni prostor – 0.63 kn. Riječ je o povećanju cijene za 39%, odnosno 40%.

(više…)